Finnish Poems


"Älä kulje edelläni, en ehkä seuraa.
Älä kulje perässäni, en ehkä johda.
Kulje rinnallani - Ole ystäväni."


”Gå ikke foran meg, kanskje jeg ikke følger.
Ikke gå etter meg, kanskje jeg ikke leder.
Gå ved siden av meg – vær min venn!”



Erämaassa oppia voi sen:
Tärkeää on yksinkertainen,
vaivaiskoivu, kelottunut puu,
polku, joka eteen avautuu...


I ødemarka kan du lære dette:
Det som er viktig er enkelt,
dvergbjørka, en tørrfuru,
sti, som foran deg er åpen.



Luonta on avaramielinen
ja kärsivällinen.
Se ei vaadi eikä soimaa,
vaan odottaa ja antaa
Se on Luojansa kaltainen,
päästää kiirreiset menemään,
mutta puhelee kuuntuleville.


Naturen er romslig,
og tålmodig.
Den forlanger ikke og klandrer ikke,
Bare venter og skjenker.
Den er som skaperen selv,
de travle lar han gå,
men taler til dem som hører.




Elämä antaa
meille takaisin sen,
minkä me annamme elämälle.


Livet gir oss tilbake,
det vi gir livet.


Back to poems
Tilbake
Back