Et gammelt kinesisk ordspråk

En dag når du føler deg fullært, en
gang når du har nådd livets høydepunkt,
en gang når du synes at du er bedre enn
de fleste, en gang når du kjenner at
tomrommet etter deg aldri kan fylles - gjør
du følgende, og ditt sinn blir stille og
ydmykt:

Ta en kanne og fyll den med vann. Still
den ene hånden ned i vannet og ta den
deretter opp igjen.

Det hull din hånd etterlater seg i vannet er
et mål på hvor mye du vil bli savnet.

Du kan plaske så mye du vil mens hånden
er i vannet, og du vil derved forårsake
bølger, men hold opp bare ett eneste
minutt, så er vannet like stille som før.

Det er noe som gjelder oss alle:

Hva du enn sysler med i livet, gjør ditt
beste, men glem ikke at
uerstattelig er ingen.

Riktig - - - men ingen regel, uten unntak!!!

Tilbake