TA SJANSEN


Å le er å ta sjansen på å bli oppfattet som et fjols.Å gråte er å ta sjansen på å framstå som sentimental.Å søke kontakt med et annet menneske
er å ta sjansen på å bli engasjert eller avvist.Å vise sine følelser er å ta sjansen på å vise sitt virkelige jeg.Å legge frem sine ideer og drømmer for andre
er å ta sjansen på å bli oppfattet som naiv.Å elske er å ta sjansen på at følelsene ikke gjengjeldes.Å leve er å ta sjansen på å dø.Å håpe er å ta sjansen på å oppleve fortvilelse.Å forsøke er å ta sjansen på å mislykkes.Men man er nødt til å ta sjanser her i livet, derfor er den største risikoen
ikke å risikere noen ting. Den som ikke risikerer noen ting, gjør ingen ting,
har ingen ting, er ingen ting og blir ingen ting. Du kan nok unnvike lidelse og
sorg, men du kan ganske enkelt ikke lære deg selv å kjenne, utvikle deg,
elske og leve. Da blir man en slave, fastlåst i sin følelse av trygghet. Da har
du kastet bort din frihet. Bare det menneske som risikerer er virkelig fri.

- ukjent -

Tilbake