DYRENE VÅRE

TIL ETTERTANKE

En kald nese. Et par fuktige, runde øyne. Et varmt blikk. Et hode som løftes og et hode som
legges på snei. Ører som prøver å oppfatte og forstå...Din hund.

Han ba ikke om å få komme til Deg. Han bare kom for at Du ville ha han. Han kom for å gi
Deg vennskap når andre svikter, sympati når andre er imot Deg, trofasthet når andre baktaler
Deg. Han kom for å gi Deg kjærlighet når du føler Deg forlatt, selskap når Du er ensom.

Han gjør deg i godt humør når Du er lei Deg, tar imot Deg med glede når Du endelig kommer hjem.

Han er en som behager Deg, en å ta på, leke med og ha det gøy sammen med. Han er avhengig
av Din omtanke og Din kjærlighet. Han protesterer ikke når Du misforstår han. Han er gitt
Deg på godt og ondt.

Han gir Deg skjønne avstressede turer. Han gir Deg selskap. Han gir Deg kjærlighet og glede.
Han passer på Deg. Han sier ifra når andre kommer. Han overgir Deg ikke så lenge han lever.
Han gir deg trygghet.

Hva gir du han?

- ukjent -


SOMMEREN 2007
Happy dogs
Next